♥Sponsors♥

~※∂เ¢αร ∂α ¢αяℓเиђα:※~

 ◕‿◕ⅤᕮᔕƬƗÐ〇: -ᗩ乙ᑌᒪ- Ǥᖇ〇ᑌᑭǤƗ₣Ƭ2013ᒎᑌᘉᕮ
ᑭᕮᒪᕮ: .::ᗯ〇ᗯ ᔕḰƗᘉᔕ::. ǤǤ ᒎᑌᘉᕮ ᘉᗩᕼᒪᗩ
ᑌᘉᕼᗩᔕ: ᑕᗩᘉÐϒ ᘉᗩƗᒪ #ᑭ088 ᕮᘉƗᔕᕼƗ ᗯᕼƗƬᕮ ǤǤ
ᔕᗩᘉÐᗩᒪƗᗩ: [ ᗩᕼᘉ-ᒎƗ ] "ᕮǤ〇ƗᔕƬ" ᗯᕼƗƬᕮ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮᒎ〇Ɨᗩᔕ: ((ᑕᖇϒᔕƬᗩᒪ ᒪƗᘉᕮ))ᑭᖇᕮᑕƗ〇ᑌᔕ ᗩᑕᑕᕮᔕᔕ〇ᖇϒ - ᘉᕮᗯᑭᕮᒪᕮ: .::ᗯ〇ᗯ ᔕḰƗᘉᔕ::. ǤǤ ᒎᑌᘉᕮ ᘉᗩᕼᒪᗩ
〇ᑌƬ₣ƗƬ: .::ᑭƗᘉḰ ᑕᕼᕮᖇᖇϒ::. ḰᘉƗƬ ᒎᗩᑕḰᕮƬ 〇ᑌƬ₣ƗƬ"ᑭᗩᖇƗᔕ" - ÐᗩᖇḰᖇᕮÐ - ᘉᕮᗯ 

ᑌᘉᕼᗩᔕ: +:+ᗯƬǤ+:+ **ᑕᗩᗰ〇-ᙖ** - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ
ᔕᗩᘉÐᗩᒪƗᗩ: [ᗩᕼᘉ-ᒎƗ] "ᕼ〇ᖇᑌᔕ ƗƗ" ᙖᒪ〇〇Ð ᖇᕮÐ - ᘉ〇Ƭ ₣ᖇᕮᕮ

0 comentários:

Postar um comentário

.:Reh Dragovar:.:Fashion Sl:. Copyright © 2013 - Designer by Papo Garota - Mais Template Mais Template